فرودگاه “جان اف کندی” آمریکا تعطیل شد

فرودگاه “جان اف کندی” آمریکا تعطیل شد

تیراندازی از سوی فردی ناشناس در فرودگاه "جان اف کندی" آمریکا باعث بسته شدن راه های ورود و خروج و تخلیه این فرودگاه شد. به نقل از نیویورک دیلی نیوز، به دنبال تیراندازی فردی ناشناش در پایانه شماره هشت فرودگاه بین المللی "جان...