برای اولین بار فرهنگیان هرات در سپوزیم بین المللی روابط ترکیه و افغانستان اشتراک خواهند کرد

برای اولین بار فرهنگیان هرات در سپوزیم بین المللی روابط ترکیه و افغانستان اشتراک خواهند کرد

برای اولین‌بار قرار است هشت‌ تن از فرهنگیان و استادان دانشگاه هرات بخاطر شرکت در یک سپوزیم بین‌المللی روابط ترکیه و افغانستان وارد کشور ترکیه شده و مقالات علمی‌ شان را به خوانش بگیرند.   علی ‌ارغوان چینار رئیس دفتر...