فرهاد دریا “موسیقی افغانستان به بی‌راهه می‌رود”

فرهاد دریا “موسیقی افغانستان به بی‌راهه می‌رود”

فرهاد دریا، آوازخوان شناخته‌شدۀ افغان می‌گوید تا زمانی که موسیقی شامل نصاب تعلیمی در مکاتب نشود جایگاه موسیقی افغانستان همچنان متزلزل خواهد بود. آقای دریا می‌گوید که عدم توجه مسئولان فرهنگی افغانستان به وضعیت موسیقی...