ارجاع دوباره فرمان مهاجرتی ترامپ به دادگاه عالی آمریکا

ارجاع دوباره فرمان مهاجرتی ترامپ به دادگاه عالی آمریکا

ارجاع دوباره فرمان مهاجرتی ترامپ به دادگاه عالی آمریکا   دادستان کل آمریکا به‌تازگی اعلام کرد که در اعتراض به حکم قاضی فدرال در ایالت هاوایی، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را به دادگاه عالی آن کشور ارجاع می کند. قاضی...