فرماندۀ امنیه فراه: هیچ پسته‌ای در “ولسوالی جوین “به طالبان تسلیم نشده

فرماندۀ امنیه فراه: هیچ پسته‌ای در “ولسوالی جوین “به طالبان تسلیم نشده

مقام‌های ارشد امنیتی فراه که هم‌اکنون درولسوالی بالا بلوک ولایت فراه به سر می‌برند می‌گویند که تمام ساحات ولسوالی بالا بلوک ازجمله شاهراه ۵۱۷ از وجود مخالفین پاک‌سازی‌شده است. جنگ شدید در ولسوالی بالا بلوک ولایت...