فرمانده پلیس:اخذ کارت رای‌دهی برای مردم قندهار یک امر ضروری است

فرمانده پلیس:اخذ کارت رای‌دهی برای مردم قندهار یک امر ضروری است

مقام‌های امنیتی در ولایت قندهار می‌گویند که هر شخص جهت پیش برد  کارهای دولتی خود باید تذکره و کارت ثبت نام رای‌دهی را با خود داشته باشند در غیرآن  کارشان طی مراحل نخواهد شد.   «عبدالرازق» فرمانده امنیه ولایت قندهار...