فرماندهی پولیس هرات از بازداشت یک تن به ظن همکاری با مخالفان مسلح خبر می‌دهد

فرماندهی پولیس هرات از بازداشت یک تن به ظن همکاری با مخالفان مسلح خبر می‌دهد

فرماندهی امنیه ولایت هرات از بازداشت یک فرد به ظن همکاری با نیروهای مخالف مسلح حکومت خبر می دهد. این فرد که ساکن اصلی ولسوالی اوبه می باشد از بازار جدید ولسوالی پشتنون زرغون ولایت هرات بازداشت شده است. دفتر فرماندهی...