فرمانده پولیس بادغیس از بازداشت یک سر گروه طالبان خبر می‌دهد

فرمانده پولیس بادغیس از بازداشت یک سر گروه طالبان خبر می‌دهد

فرمانده پولیس ولایت بادغیس از بازداشت یک سرگروه طالبان در این ولایت خبرمیدهد. جنرال عبدالروف تاج فرمانده پولیس این ولایت می گوید، شخص بازداشت شده محمد عارف نام دارد و  یکی از سر گروه‌های طالبان میباشد که ازچندی بدینسو...