فرمانده پولیس بادغیس: اجازه برهم زدن امنیت مردم بادغیس به طالبان داده نخواهد شد

فرمانده پولیس بادغیس: اجازه برهم زدن امنیت مردم بادغیس به طالبان داده نخواهد شد

احمدفهیم قایم فرمانده امنیه ولایت بادغیس از اتخادتدابیرشدیدامنیتی وانجام عملیات به هدف پاک سازی مخالفان نظام در ولایت بادغیس خبر داده هشدار می دهد که اگر مخالفان نظام پروسه صلح را قبول نکنند، ودست به اخلال امن عامه...