معرفی فرمانده امنیه جدید ولایت نیمروز

معرفی فرمانده امنیه جدید ولایت نیمروز

فرمانده امنیه جدید ولایت نیمروز طی مراسمی از سوی والی این ولایت معرفی و به کارش آغاز کرد.   انجینیر محمد سمیع، والی نیمروز در هنگام معرفی عبدالرقیب اندرابی به عنوان فرمانده امنیه نیمروز، از وی خواست تا با هماهنگی دیگر...