فرمانده امنیه ولایت نیمروز با وکیلان گذر شهر زرنج دیدار کرد

فرمانده امنیه ولایت نیمروز با وکیلان گذر شهر زرنج دیدار کرد

فرمانده امنیه ولایت نیمروز در دیدار با وکیلان گذر نواحی مختلف این ولایت، خواستار همکاری آنان در تامین امنیت شد.   «عبدالرقیب مبارز» فرمانده امنیه نیمروز گفت که وکیلان گذر هر منطقه در تامین امنیت نقش موثر دارند، از...