فرمانده نیروهای ویژه پولیس کابل کشته شد

فرمانده نیروهای ویژه پولیس کابل کشته شد

محمد اکبر اندرابی، یکی از فرماندهان نیروهای ویژه پولیس در کشور که تاکنون ده ها حمله خطرناک و پیچیده در بخش های مختلف کشور از جمله در کابل را مهار کرده است، شب گذشته در حمله مهاجمان به دانشگاه امریکایی افغانستان کشته...