فرمانده طالبی که بعد از دریافت تجهیزات از روند صلح دوباره به طالبان پیوست

فرمانده طالبی که بعد از دریافت تجهیزات از روند صلح دوباره به طالبان پیوست

مقام‌های امنیتی ولایت سرپل تأیید می‌کنند که یک فرمانده طالبان، که نزدیک به دو ماه پیش در سرپل به‌روند صلح پیوسته بود، شب گذشته با کشتن پنج خیزش‌کنندۀ مردمی، با تمامی تجهیزات نظامی دولتی دوباره به طالبان پیوسته...