فرمانده مشهور طالبان در بادغیس کشته شد

فرمانده مشهور طالبان در بادغیس کشته شد

فرمانده مشهور طالبان در ولایت بادغیس شام روز گذشته توسط افراد یک گروه غیر مسئول کشته شد.   عبدالروف تاج، فرمانده پولیس بادغیس می‌گوید: شام روز گذشته یک تن ازفرماندهان مشهور طالبان مسلح بنام عبدالهادی در منطقه موسوم...