فرمانده سربازانش را تشویق می‌کند: عدیل به بادغیس رفت

فرمانده سربازانش را تشویق می‌کند: عدیل به بادغیس رفت

جنرال جمعه عدیل، فرمانده زون ۷۰۵ نیروهای سرحدی در غرب کشور امروز برای تشویق نیروهای سرحدی به بادغیس رفت. این درحالی است که روز سه شنبه گذشته ۵۰۰ تن از مخالفان مسلح دولت در منطقه موری چاق ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس...