یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی در غور ترور شد

یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی در غور ترور شد

یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت غور ترور شده است.   عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور با تایید این خبر به تلویزیون چکاد گفته که فرمانده صالح ، یکی از فرماندهان خیزش مردمی در این ولایت به وسیله افراد ناشناس ترور شده...