فرمانده جدید پولیس ننگرهار از سوی وزارت داخله مشخص شد

فرمانده جدید پولیس ننگرهار از سوی وزارت داخله مشخص شد

وزارت امور داخلۀ افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد سیدگل آقا رحمانی از سوی این وزارت به حیث فرماندۀ پولیس ننگرهار تعیین شد. رحمانی که پیش از این به عنوان معاون عملیاتی فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی بود، اکنون بر اساس...