فرمانده جدید زون ۶۰۶ انصار آغاز به کارکرد

فرمانده جدید زون ۶۰۶ انصار آغاز به کارکرد

فرمانده جدید زون ۶۰۶ انصار، معاون و مدیر عمومی این زون امروز به همکارانشان معروفی شده و آغاز به کارکردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید. «مل پاسوال حسن شاه فروغ به صفت فرمانده، مل پاسوال...