فرمانده آیساف در غرب کشور در دیدار با جنرال انصاری وعده همکاری داد

فرمانده آیساف در غرب کشور در دیدار با جنرال انصاری وعده همکاری داد

دو تن از فرمانده هان نیروهای آیساف در غرب کشور با جنرال محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس و جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار فرمانده نیروهای آیساف به جنرال انصاری و جنرال فروغ وعده...