دیدار هیئت بررسی وضعیت امنیت زون غرب از فرماندهی ۶۰۶ انصار

دیدار هیئت بررسی وضعیت امنیت زون غرب از فرماندهی ۶۰۶ انصار

هیئت بررسی وضعیت امنیتی زون غرب امروز از فرماندهی زون ۶۰۶ انصار دیدن کردند. به همین منظور امروز محفلی در سالن کنفرانس های فرماندهی زون ۶۰۶ انصار برگزار شد. در این محفل شماری از مقام های امنیتی ضمن ارائه دست آوردهای اخیر...