فرماندهی عمومی پولیس نظم عامه در کابل آماج حمله قرار گرفت

فرماندهی عمومی پولیس نظم عامه در کابل آماج حمله قرار گرفت

لحظاتی قبل یک انفجار نیرومند در مقابل فرماندهی امن و نظم عامه پولیس در منطقه دهمزنگ کابل رخ داد. شاهدان عینی گفته‌اند که یک حمله‌کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در روبروی فرماندهی امن و نظم عامه منفجر کرده...