فرماندهان طالبان پاکستانی در فراه حضوری فعال دارند

فرماندهان طالبان پاکستانی در فراه حضوری فعال دارند

مقامات ولایت فراه می‌گویند که طالبان در این ولایت از سوی فرماندهان پاکستانی رهبری می‌شوند. محمد یونس رسولی، معاون والی فراه گفت که در بین هر گروه پنج‌نفری طالبان افغان در ولایت فراه یک فرمانده برجستۀ طالبان پاکستانی...