فرصت دیگر برای مهاجران افغان در پاکستان

فرصت دیگر برای مهاجران افغان در پاکستان

وزارت امور داخله پاکستان اعلام کرده است که کارت‌های مهاجرت شهروندان افغانستان تا زمان تمدید آن، معتبر شناخته می‌شود. به نقل از خبرنامه وزارت امور مهاجران، وزارت امور داخله پاکستان به‌تازگی اعلام کرده است که کارت‌های...