واکنش‌های تند در پیوند به خطاب کردن طالبان به عنوان فرشتگان صلح

واکنش‌های تند در پیوند به خطاب کردن طالبان به عنوان فرشتگان صلح

ریاست جمهوری به گفتۀ‌های اخیر عبدالحکیم مجاهد، مشاور شورای عالی صلح واکنش نشان داده و هشدار می‌دهد که به هیچ فردی اجازه سوء استفاده از ارزش‌های آزادی بیان را در کشور نخواهد داد. در اعلامیه آمده است: "دولت افغانستان به...