فردی به ظن سرقت در هرات بازداشت شد

فردی به ظن سرقت در هرات بازداشت شد

فردی به ظن سرقت از سوی فرماندهی پولیس ولسوالی انجیل هرات بازداشت شد.   سید احمد محمدی سرپرست آمریت مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید: این فرد چندی پیش یک دستگاه موترسایکل را از منطقه پشتون پل به سرقت برده بود که...