فردی به هدف آماج کاروان نیروهای خارجی در کابل خود را منفجر ساخت

فردی به هدف آماج کاروان نیروهای خارجی در کابل خود را منفجر ساخت

یک حمله انتحاری بامداد امروز کابل را تکان داد گفته‌شده که در این حمله به کسی جز فرد انتحاری آسیب نرسیده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفت: "نزدیک ۱۰:۴۵ صبح امروز یک حمله انتحاری در دو سرکۀ میدان هوایی در...