فردا موافقتنامه صلح با حکمتیار امضا می‌شود

فردا موافقتنامه صلح با حکمتیار امضا می‌شود

اشرف غنی، رییس جمهور کشور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا توافق‌نامه صلح را امضا می‌کنند. سخنگوی رییس جمهورگفته است که تا پایان این هفته توافق‌نامه صلح میان رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار امضا خواهد شد. وی در...