مسئولان در فراه از اجرای کارزار مشارکت سیاسی زنان در پروسه انتخابات خبر می‌دهند

مسئولان در فراه از اجرای کارزار مشارکت سیاسی زنان در پروسه انتخابات خبر می‌دهند

مسئولان در اداره امور زنان ولایت فراه از اجرای کارزاری برای مشارکت سیاسی و حضور زنان این ولایت در پروسه انتخابات خبر می‌دهند. کبرا عظیمی رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید، در این کارزار حدود ۴۰۰ زن از مرکز این...