ولایت فراه ۵۰ هزار معتاد به مواد مخدر دارد

ولایت فراه ۵۰ هزار معتاد به مواد مخدر دارد

بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی اداره صحت عامه فراه، هم اکنون در این ولایت بیش از ۵۰ هزار نفر به  مواد مخدر معتادهستند.   مسئولان اداره صحت عامه فراه از افزایش روز افزون آمار افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت...