مقام‌های محلی فراه از غصب بخشی از زمین‌های دولتی درین ولایت خبر می‌دهند

مقام‌های محلی فراه از غصب بخشی از زمین‌های دولتی درین ولایت خبر می‌دهند

مقام‌های محلی در فراه می‌گویند که ناامنی‌ها فرصت را به زورمندان مساعد کرده تا بیش از سی‌هزار جریب زمین‌ دولتی را غصب کنند.   اسناد افشاشده در فراه نشان می‌دهد که بیش از سی‌هزار جریب زمین در این ولایت از سوی...