والی فراه خواهان تسریع روند کار بند بخش آباد این ولایت شد

والی فراه خواهان تسریع روند کار بند بخش آباد این ولایت شد

والی فراه صبح امروز در دیدار با وزیر انرژی و آب و شماری از بزرگان این ولایت، بر تسریع روند کار بند بخش آباد فراه تاکید کرده است. محمد عارف شاه جهان والی فراه همچنان از نهادهای امنیتی خواستار تدابیر جدی امنیتی در اطراف بند...