مسئولان اداره اراضی فراه : اداره محلی در بازپس‌گیری زمین های غصبی بی توجه است

مسئولان اداره اراضی فراه : اداره محلی در بازپس‌گیری زمین های غصبی بی توجه است

مسئولان در اداره ارضی فراه می‌گویند حکومت در برابر زمین های غصب شده بی اعتنایی کرده و هیچ برنامه ای برای بازپس گیری این زمین ها روی دست ندارد .   محمد نادر فراهی رییس این اداره می‌گوید، لیست و ارقام زمین‌هایی که از...