فراه، به‌سوی خودکفایی روان است

فراه، به‌سوی خودکفایی روان است

حاصلات کشت گندم در ولایت فراه نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش‌یافته است و امسال در ۲۳ هزار هکتار زمین گندم کشت‌شده است که ۵۰ هکتار آن للمی و ۶ هزار هکتار آن گندم اصلاح‌شده و متباقی آن را گندم محلی تشکیل...