فرانسه نیروهای ذخیره پولیس خود را فراخواند

فرانسه نیروهای ذخیره پولیس خود را فراخواند

فرانسه به دنبال حادثه شهر «نیس» که جمعه گذشته اتفاق افتاد و بیش از ۸۰ نفر را به کام مرگ فرستاد، ۱۲ هزار نیروی ذخیره پولیس را برای دفاع از امنیت این کشور فراخواند. در عین حال، «برنارد کازنف» وزیر کشور فرانسه از جوانان...