فرانسه: طالبان پیروز میدان نبودند و نخواهند بود

فرانسه: طالبان پیروز میدان نبودند و نخواهند بود

ژان میشل مارلو، سفیر فرانسه در کابل گفته که طالبان نمی‌توانند در جنگ پیروز شوند، زیرا جامعه جهانی مصمم به پشتیبانی از حکومت افغانستان است. سفیر فرانسه همچنان تأکید دارد که طالبان برای بیان نمودن خواست‌هایشان باید...