فرانسه خونین‌ترین شب را سپری کرد

فرانسه خونین‌ترین شب را سپری کرد

پاریس روز گذشته شاهد حملات بی‌سابقۀ دهشت افگنی بود، این حادثه زمانی صورت گرفت که در استادیوم ملی دو تیم ملی فوتبال فرانسه و آلمان در حال بازی بودند. که درنتیجه این حمله تروریستی ۱۵۳ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شده‌اند...