فراز و نشیب‌های بازار هالیوود در چین

فراز و نشیب‌های بازار هالیوود در چین

فیلم جدید از مجموعه جنگ ستارگان "نیرو برمی خیزد" در نخستین آخر هفته ای که در چین نمایش داده شد، حدود ۵۳ میلیون دالر فروش داشت. این رقم کمتر از یک پنجم درآمد آن در اولین آخر هفته نمایش در آمریکا بود که به ۲۳۸ میلیون دالر...