فرار ۱۵۰ زندانی به دنبال حملۀ مهاجمان به یک زندان در فیلیپین

فرار ۱۵۰ زندانی به دنبال حملۀ مهاجمان به یک زندان در فیلیپین

'مهاجمان اسلامگرا' بیش از یکصد و پنجاه زندانی را در فیلیپین آزاد کردند. به گفته مقامات زندان کیداپاوان این محل با بیش از یکهزار و پانصد زندانی از امکانات لازم حفاظتی و امنیتی برخوردار نبوده است. مهاجمان مسلح با حمله به...