فرار ۳ زندانی از زندان مرکزی ولایت نیمروز

فرار ۳ زندانی از زندان مرکزی ولایت نیمروز

۳ قاچابرحرفه ای مواد مخدر از زندان مرکزی ولایت نیمروز همراه با یک زندانی دیگر ویک افسرپولیس فرارنمودند. خواجه جیلانی ابوبکر فرمانده امنیه این ولایت درتماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت این افراد از سوی نهادهای عدلی و...