فرار از تابعیت

فرار از تابعیت

هزاران اسرائیلی طی سال‌های گذشته پس از سفر به کشورهای دیگر و مدتی زندگی در آنجا، تصمیم به لغو تابعیت شان گرفته‌اند. به گزارش روزنامه اسرائیلی "یدیعوت أحارونوت"، گزارش رسمی دایره جمعیت و مهاجرت رژیم اسرائیل نشان می‌دهد...