هرات در بخش تولید فرآوردهای لبنی به خودکفایی رسیده است

هرات در بخش تولید فرآوردهای لبنی به خودکفایی رسیده است

مسئولان در اداره زراعت و مالداری هرات گفته‌اند که هرات در بخش تولید فر‌آوردهای لبنی به خودکفایی رسیده است. بشیر احمد احمدی، معاون ادارۀ زارعت هرات به تلویزیون چکاد گفته است که هم اکنون ۱۰ فارم تولید فرآوردهای لبنی در...