قاضی فدرال به قانونی بودن فرمان ترامپ حکم کرد

قاضی فدرال به قانونی بودن فرمان ترامپ حکم کرد

قاضی فدرال ایالت ویرجینیا، بر قانونی بودن دومین فرمان اجرایی دونالد ترامپ، مبنی بر منع ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان‌نشین به داخل خاک این کشور حکم کرده است. قاضی آنتونی ترنگا گفته است به‌خاطری که در این فرمان به...