بررسی قانون اساسی در منطقۀ فدرال سوریه توسط کردها و متحدین‌شان

بررسی قانون اساسی در منطقۀ فدرال سوریه توسط کردها و متحدین‌شان

همزمان با تلاش‌های مشترک روسیه و ترکیه برای حصول آتش‌بسی سراسری در سوریه، به نظر می‌رسد مقام های کرد قصد دارند گامی دیگر در جهت تحکیم خودمختاری مناطق تحت نفوذشان در شمال سوریه بردارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار...