فدراسیون فوتبال افغانستان شامل بهترین‌های آسیا شد

فدراسیون فوتبال افغانستان شامل بهترین‌های آسیا شد

فدراسیون فوتبال افغانستان توانست در جمع بهترین فدراسیون‌های آسیا شامل شود.   مسئولان در فدراسیون فوتبال افغانستان با استقبال از موضوع می‌گویند که این فدراسیون توانست در رده بندی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا...