فخری: عدم رسیدگی لازم به تخلفات سبب افزایش فساد شده‌است

فخری: عدم رسیدگی لازم به تخلفات سبب افزایش فساد شده‌است

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان عدم رسیدگی لازم به تخلفات را، یکی از عوامل عمده افزایش فساد اداری در کشور می‌داند. سید حسین فخری، رییس این اداره تداوم جنگ، عدم رعایت اصل شایسته سالاری و موجودیت...