استقبال فتوای علما از سوی مجلس نمایندگان

استقبال فتوای علما از سوی مجلس نمایندگان

شماری از اعضای مجلس بزرگان ضمن استقبال از صدور فتوا علما مبنی بر حرام بودن جنگ،  دهشت افگنی و انتحاری تاکید دارند که این فتوا یک اقدام تاریخی است.   «عبدالله قرلق» یکی از اعضای مجلس بزرگان گفت که نشست علمای دینی یک...