فتح الله گولن: کودتای ترکیه ساختگی است

فتح الله گولن: کودتای ترکیه ساختگی است

"فتح الله گولن"، رهبر مخالفان دولت ترکیه با متهم کردن دولت این کشور در به تصویر کشیدن تصویر ساختگی از کودتای ترکیه، آن را جعلی خواند. به گزارش یورو نیوز، فتح الله گولن، رهبر مخالفان دولت ترکیه و متهم اصلی سازماندهی کودتای...