دستور رییس‌جمهورغنی به‌خاطر اتصال دانشگاه‌های کشور به فایبر نوری

دستور رییس‌جمهورغنی به‌خاطر اتصال دانشگاه‌های کشور به فایبر نوری

رییس‌جمهورغنی، خواستار اتصال دانشگاه‌های کشور به فایبر نوری شده است. آقای غنی در هنگام دیدار با مسئولان وزارت تحصیلات عالی کشور در ارگ ریاست‌جمهوری گفته است که هم اکنون هیچ مانعی به‌‍خاطر اتصال دانشگاه‌های کشور به...