فاضل اسکندر طنزنویس ایرانی‌تبار دوران شوروی درگذشت

فاضل اسکندر طنزنویس ایرانی‌تبار دوران شوروی درگذشت

فاضل اسکندر٬ نویسنده ایرانی تبار اهل آبخاز در سن ۸۷ سالگی درگذشت. اسکندر که با نوشتن طنز در دوره حکومت شوروی به شهرت رسید٬ بسیاری از تابوهای سیاسی حکومت کمونیستی را شکست٬ با این حال هیچگاه خود را مخالف سیاسی نمی‌دانست٬...