عبدالله: بین حکومت و مردم فاصله ایجاد شده است

عبدالله: بین حکومت و مردم فاصله ایجاد شده است

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید که به دلایل گوناگون بین حکومت و مردم فاصله ایجاد شده است. عبدالله عبدالله این سخن را در یک نشستی در کابل بیان کرد. آقای عبدالله بر ضرورت هماهنگی و انسجام بیشتر در صفوف...